نمایندگی رونفیله

فست فود زنجیره‌ای رونفیله

اکونومی

تومان 150 میلیون
 • کنتاکی
 • حداقل 18 متر آشپزخانه
 • 0 تا 50 مترمربع سالن
 • تجهیزات کامل آشپزخانه
 • طراحی دکوراسیون داخلی
 • استخدام و آموزش پرسنل
 • پشتیبانی و تامین مواد اولیه

اکسپرس

تومان 300 میلیون
 • کنتاکی ویژه
 • حداقل 24 متر آشپزخانه
 • 0 تا 50 مترمربع سالن
 • تجهیزات کامل آشپزخانه
 • طراحی دکوراسیون داخلی
 • استخدام و آموزش پرسنل
 • پشتیبانی و تامین مواد اولیه

کلاسیک

تومان 400 میلیون
  • کنتاکی، برگر و پیتزا
  • حداقل 50 متر آشپزخانه
  • 50 تا 100 مترمربع سالن
  • تجهیزات کامل آشپزخانه
  • طراحی دکوراسیون داخلی
  • استخدام و آموزش پرسنل
  • پشتیبانی و تامین مواد اولیه

فست فود رونفیله

اعطای نمایندگی فست فود رونفیله